Nettreguleringsutvalg

Arne Nybråten, VOKKS (faglig leder)
Bjørn Erik Olsen, Hålogaland Kraft AS
Johannes Kristoffersen, Troms Kraft AS (assosiert medlem)
Tore Nilsen, Hammerfest Energi 
Asle Strand, KS Bedrift Energi (sekretær)
Kristin H.Lind, KS Bedrift Energi
Knut Lockert, Defo
Arvid Bekjorden, Defo
Lene Malnes, Høland og Setskog Elverk

Bredbåndsutvalg

Morten Braarud, Øvre Eiker Energi AS (leder)
Odd Refsdal, Gudbrandsdal Energi,
Rune Nyrem Kristensen, Hålogaland Kraft AS
Arild Fredriksen, Trollfjord Bredbånd
Reinert Aarseth, Meløy Energi AS
Roar Kristian Olsen, Romerike Bredbånd

Arvid Bekjorden, Defo 
Silje Ingebrigtsen, Alta Kraftlag SA
Kristin Lind, KS Bedrift Energi (sekretær)
Knut Lockert, Defo

Nettariffutvalg

Tormod Stene, Nordmøre Energiverk AS (leder) 
Wiggo Knutsen, Ballangen Energi AS (nestleder)
Arvid Bekjorden, Defo (sekretær)
Pål Rønning, Flesberg Elektrisitetsverk AS 
Asle Strand, KS Bedrift Energi
Kristin H. Lind, KS Bedrift Energi
Knut Lockert, Defo

Kraftomsetningsutvalg

Alf Vee Midtun, Rauma Energi AS (leder)
Arvid Bekjorden, Defo (sekretær)
Bjørn Ludviksen, Hålogaland Kraft AS
Knut Lockert, Defo
Guttorm Listaul, Notodden Energi AS
Bjørn Skaret, Ørteren Kraftverk (Ustekveikja Energi)
Stein Inge Alstad, Stange Energi AS
Kristin H. Lind, KS Bedrift Energi
 

Strukturutvalget

Andres Sætre, Tinn Energi AS (leder)
Arvid Bekjorden, Defo (sekretær)
Knut Lockert, Defo
Oddbjørn Samuelsen, Repvåg Kraftlag SA
Halvard Fjeldvær, Svorka Energi
Olaf Vik, Rakkestad Energi AS

Beredskapsutvalget

Jan-Erik Brattbakk, Ringeriks-Kraft AS (leder)
Arvid Bekjorden, Defo (sekretær)
Knut Lockert, Defo
Andres Sætre, Tinn Energi AS 
Tage Karlsen, Nordkraft Nett
Lars Luneborg, Ymber AS

Nordområdeutvalget

Per Erik Ramstad, Alta Kraftlag AS (leder)
Oddbjørn Samuelsen, Repvåg Kraftlag AS
Jon Erik Holst, Hammerfest Energi AS
Knut Lockert, Defo (sekretær)